|

Türkiye’yi sizin amele pazarınız yapmayacağız

İşçileri, patronlara satılacak davar haline getiren özel istihdam büroları kurulmasını öngören ka­nun Cumhurbaşkanı tarafından güya “düzeltilmek” üzere veto edildi. TÜSİAD, TİSK ve AKP ise yasanın istedikleri gibi çıkması için, yani davarın hükümetin celeplerine teslim edilmesi için mücadelelerini sür­dürüyorlar. 5920 sayılı “İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” özel istihdam büroları aracılığıyla işçilerin kiralanabilme­sini öngörüyor. Bu yasa ile zaten neredeyse tamamen kısıtlanmış olan sendika hakkı tümüyle yok ediliyor, grev hakkı fiilen engelleniyor, patronların kıdem tazminatı yükümlülüğü ise ortadan kaldırılıyor.
TÜSİAD yaptığı açıklamada bu yasa ile “güven­celi esneklik” sağlandığını ileri sürüyor ve yasanın öncelikli olarak yürürlüğe girmesini istiyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) da aynı şekilde Türkiye’nin “çağdaş işgücü piyasasına sa­hip olması” için yasanın bir an önce Mecliste yeni­den ele alınıp yasalaşması gerektiğini belirtiyor.
Uluslararası sermaye, Avrupa Birliği, Türkiye’nin büyük patronları ve hükümetleri işçilerin uzun yıllar önce elde ettikleri hak ve kazanımlara karşı saldırıla­rını artık inanılmaz boyutlara vardırmış durumdalar. Patronlar ve AKP Hükümeti her konuda olduğu gibi bu konuda da sinekten yağ çıkartmaya çalışıyor: İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun yerini alacak olan Özel İstihdam Büroları’nı, yani Davar Satış Merkezle­rini kendi celeplerine vererek onların da bu işten avantalarını bulmalarını sağlayacak. İşçileri 1800’lü yıllardaki haklarından bile mahrum edip istendi­ği zaman alınıp satılan, kendisine karşı mücadele edeceği patronunun kim olduğunu bilemeyeceği, hatta ne zaman çalışıp çalışmayacağını bile öğrene­meyeceği çalışma koşullarına mahkûm ediyorlar.
İşçi sendikalarının ise toplu olarak Cumhurbaşka­nına gidip yalvarmaktan başka bir şey düşünebildikle­ri yok. Düşünseler bile yapabilecek inanç ve kararlılık­ları ortada görünmüyor. Gerçekçi olarak bakarsak da sendikaların bu süreci tersine çevirecek moralleri ne yazık ki yok. Aslında işçilerin süreci tersine çevirebi­lecek, bu yasayı da işçileri köleleştiren diğer yasaları da patronların başına çalacak olağanüstü güçleri var. Ama şimdilik bu potansiyel güçleri hareketsiz duruyor. Bu gücü açığa çıkarmak ve örgütlemek ise hepimizin boynunun borcu olmalı. Satılacak Davar Yasası Millet Meclisi’nden gece saat 03.00 civarında hiçbir tartışma olmadan geçti. Ne yazık ki Meclise işçilerin temsilcisi olarak gitmiş ve bu yasaya ölümü­ne karşı çıkacak tek bir işçi milletvekilimiz bile yok!
Ama bu böyle devam etmeyecek.
Bu yasayı da, benzerlerini de, onların Sa­tılacak Davar Yasası düzenlerini de başla­rına çalacağımız günler elbet gelecek.
İKP Merkez Yürütme Kurulu

Yoruma kapalı