|

Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin açılışı yapıldı

Başta taşeron şirketlerde çalışan işçiler olmak üzere bütün işçilerin iş güvenceli kadrolarda sigortalı ve sendikalı olarak çalışacağı koşulları oluşturmak esası üzerine kurulan Taşeron İşçileri Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği’nin (Taş-İş-Der) açılışı 16.5.2010 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen kokteylle yapıldı. Açılışa çoğunluğu işçi ve aileleri olmak üzere yaklaşık 150 kişi katıldı.
Kokteyl, derneği tanıtan bir slayt gösterisiyle başladı. Daha sonra kurucu üyeler tanıtılarak kürsüye davet edildi. Ardından derneğin kurucu başkanı Güneş Cengiz’e söz verildi. Sağlıktaki taşeronların güvencesiz, insanlık dışı çalışma şartlarından bahsederek konuşmasına başlayan Cengiz, örgütlenme fikrini oluşturan olayı şöyle anlattı. “2010 Ocak ayından itibaren hastanede (İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi) yemek veriyoruz diye ücretlerimizden yemek paralarını kestiler. Bu durum bizim için dönüm noktası oldu. Sadece İstanbul Tıp Fakültesinde 634 dilekçe toplandı, ilgili birimlere ulaştırıldı. Bu dilekçelerle beraber tanıştık ve sorunlarımızın ortak olduğunu gördük. İ.Ü’de sağlık, temizlik, yemek ve güvenlik olmak üzere yaklaşık 4000 taşeron işçisi var. Burada çalışan 4000 işçi ve diğer taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlar da bizimle aynı sorunu yaşamaktalar. Neden birleşip, örgütlenip haklarımızı aramıyoruz dedik.”
Neden sendika değil de dernek sorusunu ise şöyle açıklıyor Cengiz:
“Sendika mı dernek mi tartışmasından sonra dernek olmasına karar verildi. Çünkü sağlıkta çalışan taşeron işçisi ilk defa örgütlenecekti. Örgütlenmenin ne olduğunu bilmeyen işçi iş güvencesi olmayınca diğer ihalede işten çıkartılırım korkusu yaşıyor ve sendikalara çok soğuk bakıyor. Temizlik personelinin Belediye-İş ile yaşadığı olumsuz süreç de bu duruma sebep oluyor. Ayrıca hastane, sağlık, kayıt, temizlikte çalışan arkadaşları sendika iş kolları yasası gereği aynı sendikada örgütleyemiyoruz. Bu da bizim gücümüzün dağılmasına yol açıyor. Bunu kesinlikle istemiyoruz. Sendikaların şuan içinde bulunduğu durum bizi düşündürüyor. Derneğimiz hiçbir sendikanın güdümünde değildir. Sadece işçiler tarafından yönetilmektedir. Derneğimiz sendikalaşma karşıtı değil onun alt örgütlenmesidir.”
Yaklaşık yedi haftadır faaliyet gösteren derneğin yaptığı çalışmaları ise şöyle özetledi Güneş Cengiz: “Yedi haftada 700 üyeye ulaştık, maaşlar iki aydır düzenli ödeniyor, bireysel iş sözleşmemize senelik izin eklendi, derneğimiz ve Belediye-İş’in çalışmalarıyla temizlik zın Aralık ayı ödenmeyen maaşları ödendi, işten çıkartılan dokuz arkadaşımıza danışmanlık hizmeti verdik, iki işe iade davası açtık, işe iade masraflarını derneğimiz üstleniyor.”
Cengiz konuşmasının sonunda derneğin kuruluşunda ve daha sonraki faaliyetlerinde önemli katkısı olan Başkanımız Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan’a yönetim kurulu kararıyla, derneğin süresiz onursal başkanlık unvanının verdiğini açıkladı ve başkan kürsüye davet edildi. Zeki Kılıçaslan kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Kokteyl yaklaşık üç saat sürdü.
YAŞASIN SINIF MÜCADELESİ VE DAYANIŞMASI!