|

Tayyip Erdoğan’ın Neden Ödü Patladı? / Şadi Ozansü

İki üç CHP milletvekili “gerekirse sokak sokak, mahalle mahalle direniriz!” der demez Tayyip Erdoğan’ın beti benzi attı. Uzun zamandır ilk kez her konuşmasında kendisine akıl veren danışmanlarının görüşlerine bile başvurmadan saldırıya geçerken şöyle laflar ediverdi: “Eşkiya mısınız? Ne demek sokak sokak direniriz? Rahmetli Menderes’in başına ördüğünüz çorabı benim başıma mı geçirmek istiyorsunuz?” Hayret ki ne hayret!

Sayın Başbakan, sen bu iki üç CHP milletvekilinin kuru sıkı savurdukları ve zaten daha sonra sorumluluğunu bile üstlenmedikleri laflardan mı korktun? Referandumun gösterdiği gibi halkın yüzde 58’i senin yanındayken, polisin neredeyse tümü senin yanındayken  TSK’nın yönetimi senin yanındayken, Obama ve Clinton sana tam destek vermişken neden korktun?

Gerçekten de CHP’nin muhalefetinin bir ciddiyeti olmadığını bildiğin halde ve geriye kalan bütün kurumlar ve hepsinden önemlisi Washington ve Brüksel senin arkandayken sen neden korktun?

Galiba bu sorunun tek bir cevabı var ki, o da Tu­nus ve Mısır yöneticilerinin karşı karşıya kaldıkları kitle hareketinin bir benzerinin Türkiye’de de patlak verme endişesi olsa gerek. Liberaller, unutmuş ya unutturmuş olabilirler ama emperyalizm çağında ya­şamaya devam ediyoruz ve dünyanın her ülkesinde devrimlerle karşı-devrimler hâlâ içiçe. Ve bu demek­tir ki dünyanın her ülkesinde her an her şey olabilir. Devrim; işçilerin bağımsız sınıf partisi yoksa da patlak verebilir, onun yokluğunda sadece zafere ulaşamaz. Ama bu durumda bile iktidardaki hâkim sınıfları ve onların temsilcilerini tir tir titretir. Bir referandumda elde edilmiş hiçbir başarı kalıcı bir önem arzetmez. Hele hele «Evet» oyu doğrultusunda ileri sürülen bü­tün iddiaların ne kadar büyük bir yalan olduğu bu kadar çabuk ortaya çıkmışken. Nerede referandum öncesinde ortaya atılan iddialar nerede insanların kar­şısına çıkartılan «Torba Yasa»?

Erdoğan yönetimi Ortadoğu’daki gelişmeler kar­şısında bütün direktifleri Clinton’dan ve Obama’dan alıyor. Mısır’ın ve Tunus’un İslâmcı hareketlerini emperyalizmin dümen suyunda tutabilme misyonu­nu üstlenmiş durumda. Bunun günümüzde kuşku­suz bir de ek kolaylığı var çünkü gerek Mısır’daki ve gerekse Tunus’taki İslâmcı hareketler AKP’den bile önce emperyalizmle uzlaşmış durumdalar. AKP Or­tadoğu’daki kitle hareketi karşısında sarsılmakta olan emperyalizmin ve dolayısıyla siyonizmin çıkarlarının korunması için mücadele ediyor.

Çünkü AKP’nin Türkiye’deki çıkarları ana muhalefet partisininkiler gibi emperyalizme ve siyonizme endekslidir.

Yoruma kapalı