|

TBİP basın açıklaması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM’den çıkan anayasa değişiklikleri paketini alelacele onayladığından anayasa değişiklikleriyle ilgili referandum süreci şimdiden başlamış bulunuyor. Türkiye Birleşik İşçi Partisi, bu değişiklik paketinin 12 Eylül Anayasasına darbe indirmek bir yana, işçiler, kamu çalışanları, köylüler, gençler, kadınlar, emekliler ve tabii işsizler için daha da tahammül edilmez bir hale getirdiğini ilan eder. AKP’nin Anayasa değişiklikleri Şeytanın insanlara ikram ettiği bir elmadır. Üstü parlatılmış bu elmanın içi zehirlidir. Bu anayasa değişiklikleriyle kimi “demokratik” açılımlar yapılıyormuş gibi gösterilerek 12 Eylül 1980’de Kenan Evren’in bile anayasa hükmü haline sokmaya cesaret edemediği grev yasağı getiriliyor. Aynı şekilde, 12 Eylül Anayasasında bile varlığını koruyan ve mahkemelerin, “kamu yararına aykırı düzenlemeler yapılamaz” hükmünü kullanmaları engellenerek, her türlü özelleştirme ve satışın önündeki pürüzler kaldırılmak isteniyor. Öte yandan gene bu hükümet, bir yandan seçmene giydirilmiş yüzde 10’luk deli gömleği barajını korurken, diğer yandan da bir yılı oldukça aşkın bir süredir tutukladığı 1500 kadar Kürt seçilmişini ve yaklaşık 700 Kürt çocuğunu hapiste tutmaya devam ederek Türk ve Kürt halklarının eşitlenerek kardeşleşmesini engellemeyi, herkese “açılım” diye yutturmaya çalışıyor.
AKP’nin Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, artık yüzünü bile kızartmadan şu sözleri kolaylıkla dile getirebiliyor: “Zonguldak madencilerinin aileleri bu tür kazalara zaten alışıktırlar!” Tayyip Erdoğan gibi, madenlerde güvenlik önlemlerinin alınmasına çalışmamış hiçbir başbakan bugüne kadar bu lafları etmeye cesaret edemedi. Kaldı ki bu defaki cinayetin sebebi doğrudan doğruya başbakanın çok sevdiği özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarıdır. AKP’nin Anayasa değişiklikleri paketi Zonguldak ve benzeri iş cinayetlerinin AKlanması içindir!
TBİP, bütün işçi, gençlik, kadın, işsiz ve emekli örgütleriyle Türk ve Kürt halkını 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan referandumda Şeytana kanmayarak “HAYIR” oyu kullanmaya ve bu kampanyayı şimdiden ülke çapında yaygınlaştırmaya çağırıyor. Böyle bir kampanyayı destekleyecek bütün örgütlerle önkoşulsuz biraraya gelebileceğini de ilan ediyor.