|

TBİP İstanbul İl Konferansı

Yaklaşık kırk kişinin katılımıyla düzenlenen il konferansı Genel Başkan Zeki Kılıçaslan’ın konuşmasıyla açıldı. Genel Başkan konuşmasında İstanbul’un işçi sınıfının yoğun olarak yaşadığı fakat örgütlenmesinin zor bir şehir olduğunu, bunun için de çok sayıda kadroya ve çok çalışmaya ihtiyacımızın olduğunu belirtti. Önümüzdeki dönemin gündemini belirleyecek Anayasa referandumunda oyumuzun renginin HAYIR olacağını ve bunun için bütün gücümüzle çalışarak AKP Anayasasını sandığa gömmemiz gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda 1 Mayıs’da alanlara “AKP Anayasasına Hayır! Demokratik Bir Türkiye İçin KURUCU MECLİS” sloganıyla çıkacağımızı ifade etti.
İkinci konuşmacı olarak kürsüye çıkan Genel Başkan Yardımcısı Şadi Ozansü konuşmasında Genel Başkanın konuşmalarının tümüne katıldığını belirterek, Anayasa referandumunda BOYKOT çağrısı yapan sol grupların aslında Anayasa’ya EVET dediklerini ve emperyalizmin safında yer aldıklarını belirttikten sonra, bu Anayasa değişikliğinin emperyalizmin istekleri doğrultusunda, onların çıkarlarına hizmet etmek için düzenlendiğini, özellikle özelleştirmelerde emperyalizmin ve hükümet önündeki engellerin kaldırılmak istendiğini belirtti.
Konuşmalardan sonra üyeler de söz alarak düşüncelerini bildirdiler. Tartışmalar bittikten sonra divan aşağıda yazılı konularla ilgili olarak arkadaşlara söz verdi.
Mali raporu okumak ve durum hakkında bilgi vermek için Nevzat Kulaoğlu söz alarak mali durum hakkında olumsuz bir tablo çizerken ekonomik olarak düze çıkabilmemiz için mutlaka aidatlarımızı düzenli ödememiz gerektiğini söyledi.
Taşeron işçilerin dernekleşmesi ve mücadelesi anlatıldı.
Silikoz işçilerinin durumunda yeni bir gelişme olmadığı bildirildi.
“İşten Atmak Yasaklansın” kampanyasının son dönemde duraksadığı fakat her zaman gündemde olabilecek bir kampanya olduğu için halen devam ettirilmeye çalışıldığı söylendi.
Gazetenin yayınlanması ve dağıtımı ile ilgili bilgi verildi.
Kadın ve gençlik çalışmasının yetersiz olduğu anlatıldı.
Konuşmalardan sonra yapılan seçimlerde İl Kongresine önerilmek üzere isimler belirlendi.

Yoruma kapalı