|

THY Grevi ile Dayanışma Komitesi Kuruldu

 

24 Ağustos 2013 tarihinde çeşitli park forumlarından ve siyasi partilerden katılımcıların bir araya gelerek gerçekleştirdikleri, THY grevinin önemi ve geldiği aşama ve tüm yurda yayılan direnişin bu grevle bütünleşme yollarının tartışıldığı toplantıda, gönüllü 12 kişiden oluşan THY Greviyle Dayanışma Komitesi’nin kurulması kararlaştırıldı. Komitenin geçici bir süreyle faaliyet göstermesi, forumlarda kurulması planlanan dayanışma gruplarının ilerleyen süreçte daha geniş katılımla kalıcı bir komite seçmeleri prensibi benimsendi.

İşçi Kardeşliği Partisi (İKP) tarafından ilk çağrısı yapılan toplantı, Bakırköy’deki Hava-İş Sendikası Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bir süredir sosyal medyada, partiler arası iletişim organlarında ve park forumlarında yapılan çağrılar sonucunda toplantıya katılım hedeflenen düzeyde gerçekleşti; Cumhuriyet Gazetesi’nin bölge muhabirinin de izlediği toplantıda katılımcılar arasında çeşitli siyasal parti temsilci ve üyeleri; Abbasağa, Yoğurtçu ve Kartaltepe forumlarından gelenler, direnişteki Hey Tekstil işçisi ve işçi sınıfı mücadelesine gönül vermiş kişiler yer aldı.20130824_144106

Katılımcılar kurulacak dayanışma komitesinin önüne ilk hedef olarak forumlarda THY greviyle dayanışma çalışmalarını yürütecek alt komitelerin örgütlenmesini koyması gerektiğini belirttiler. Toplantı boyunca grev ve direnişin bütünleşmesi yolunda atılması gereken adımlarla ilgili altı çizilen önemli hususlar şunlar oldu:

  • İşçi sınıfı örgütleri halk ayaklanması sürecine etkin bir şekilde dahil olamadı. Direniş içerisinde de devam eden işçi direnişlerine destek yeteri kadar yüksek değil ancak THY işçileri Gezi Parkı’nda grevlerini tanıtmak için çadır kurdular ve son güne kadar direnişe destek verdiler. 
  • Hükümetin doğrudan saldırılarına maruz kalan, stratejik açıdan kilit rolde olan bir iş kolunda gerçekleşen THY grevinin forumlarda örgütlenmeye devam eden halk ayaklanmasıyla buluşması hem devam eden tüm grevlerin hem de direnişin başarıya ulaşmaları için çok önemli.
  • AKP hükümeti bu grevi bitirmek için her türlü gücünü kullanıyor; polis ablukasıyla grev iş yeri dışına çıkartıldı, fiili grev kırıcılığı yapıldı, Yargıtay grev kırıcılığı kararına ilişkin yürütmeyi durdurmayı kaldırdı, Meclis’te greve saldırı niteliğinde birçok yasa çıkartıldı. Dolayısıyla şu anda katılımın oldukça düşük olduğu, grev gözcülüğünün dahi yapılamadığı bu grev normal bir grev olmaktan çıktı, hükümet eliyle hukuksuz yollarla zayıflatılmış bir grev halini aldı.
  • Hava-İş Sendikası grev için her türlü desteğe açık. Grevi zayıflatmak amacıyla mevcut sendika yönetimi ve muhalefet arasında devam eden çatışma, patron ve hükümet tarafından kullanılıyor, buna fırsat verilmemeli.
  • Forumlarda kurulacak alt çalışma grupları grevi tanıtım faaliyetlerini koordine etmeli ve yürütmeli. Forumlarda duyurular ve konuşmalar yapılması, stand açılması, imza toplanması, grevdeki işçilerin ve sendikacıların forumlarda sunum yapması, sosyal medya ve boykot kampanyaları örgütlenmesi, parklarda dayanışma için takas pazarları kurulması, video ve çarpıcı sloganların üretilmesi gibi yöntem ve araçlarla grevin bilinilirliği arttırılmalı. Ayrıca işçilere moral desteği için ziyaretler organize edilmeli.
  • Komite geçici süreyle görev yapmalı. Forumlarda kurulacak çalışma grupları bir araya gelerek kalıcı komiteyi seçmeli.
  • Forumlarda çalışma grupları kurulduktan sonra Forumlar arası Koordinasyon’un da desteğiyle bu gruplar arasında iletişim ve koordinasyon sağlanmalı. Bazı forumlarda yeni gruplar kurmak yerine mümkünse mevcutta kurulmuş çalışma grupları içerisinde çalışma başlatılmalı.
  • Komite kurulma kararı ve temel hedefleri Hava-İş yönetimine iletilmeli ve komitenin ilk toplantısına sendikadan katılım sağlanmalı.

Katılımcıların söz alarak görüşlerini belirtmelerinin ardından, komitede görev almak isteyenler belirlendi. Komitenin ilk toplantısı hedeflerin ve planlanan faaliyetlerin yazılı hale getirilmesi ve görev dağılımı yapılması gündemiyle 29 Ağustos Perşembe günü Hava-İş Sendikası Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.