|

TRT “bilinmeyen bir dil” ile yayına başladı

Kürtçe, tanınmayan bir dil olmaktan bugün devlet televizyonunda kullanılan bir dil haline gelmiştir. İKP, gelişmenin bu kısmını hararetle desteklemektedir. Zaten Kürt dilinde düşünmeye alışmış yurttaşlarımızın kitle haberleşme imkânlarından yoksun bırakılması, kamu hizmetinin devamlılığı ve aleniyeti ilkeleri bakımından kabul edilemez bir durumdu. Dolayısıyla çeşitli kamu hizmetlerinden Kürt kökenli nüfusun yararlanması önündeki dil engeli de kaldırılmalıdır.
Ne var ki TBMM TV’de yaşananlar AKP’nin böyle bir niyetinin olmadığını gösteriyor. Oysa Meclis nasıl Laz, Kürt, Çerkez, Türk tüm halkın serbest kürsüsü olmalıysa Meclis televizyonu da öyle olmalıdır.
Ancak bu noktada işçi sınıfı militanlarının ve bilhassa Kürt kökenli işçilerin dikkat etmesi gereken bir nokta var: Bütün gün türkü yayını yapan ve bir yandan da Fettullah’çı propagandanın aleti haline gelmiş bir Kürtçe TV kadar tehlikeli başka bir şey olamaz. Ne Türkiye’nin ne de Kürtlerin, kamu kaynaklarıyla Kürtçe yayın yapan yeni bir “Samanyolu TV”ye ihtiyacı yoktur.
Amaç sadece Kürtlerin kendi dillerinde düşünmelerini sağlamak olmamalıdır, kitlelerin ne düşüneceğinin de önemi vardır. Emperyalizmin ve gericiliğin bölgede yaygın yayını haline gelecekse, TRT yine tarihsel misyonunu yerine getiriyor demektir!

Yoruma kapalı