|

Yaşasın 8 Mart!

100 yılı aşkın zamandır kadının insan hakları için mücadele ediyor, kadın-erkek eşitsizliği ve kadına yönelik şiddete karşı örgütleniyoruz.

Şubat 1908’de, Amerika’da 15 bin kadının daha kısa çalışma saati, daha yüksek ücret ve oy hakkı için yürümesi, ilk “kadın günü” gösterisi olarak kabul edilir. 1909 yılında, Amerika Manhattan’da 20 bin tekstil işçisi kadın greve çıkar, binlercesi tutuklanır. İki ay süren kararlı grevin sonucunda işverenler işçilerin taleplerini kabul etmek zorunda kalır. Aynı yıl, daha birçok tekstil ve tütün işçisi kadın greve çıkar ve gösteriler düzenler.

Dünya Kadınlar Günü’nün mimarı kuşkusuz Almanya Sosyal Demokrat Partisi kadın önderlerinden Clara Zetkin’dir. 1910 yılında, Danimarka’nın Kopenhag kentinde gerçekleşen 2.Enternasyonal’e bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı iki gündeme odaklanmıştır: Tüm kadınlar için evrensel oy hakkı ile anneler ve çocukları için sosyal güvenlik ve sosyal koruma taleplerinin, sosyal demokrat partilerle işçi sınıfı hareketinin resmi programatik talepleri haline getirilmesinin sağlanması. Aynı konferansta Zetkin, başta oy hakkı olmak üzere kadın hakları için ve savaşa karşı mücadeleye vurgu olarak kadınlara özel bir günün belirlenmesini ve her yıl dünyanın bütün ülkelerinde kutlanmasını önermiş ve bu öneri Konferans delegasyonu 100 kadın tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 19 Mart 1911’de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre’de kitlesel olarak örgütlenmiştir. Gösterilere oy verme, seçme seçilme, meslek edinme ve mesleki eğitim görme hakkı isteyen bir milyondan fazla kadın katılmıştır. Erkekler evde kalıp çocuklarla ilgilenirken “ev kadınları” hakları için sokaklara çıkıp mitingler düzenlemiştir.

İlk yıllarda Kadınlar Günü için belli bir tarih saptanmamış, Şubat sonu ile Mart başına denk gelen günlerde düzenli olarak kutlanmıştır. 1917’de yarım milyon işçi grevdeyken Petersburglu kadınlar, Şubat Devrimi’nin başlangıcını simgeleyen “ekmek ve barış” yürüyüşünü gerçekleştirmişlerdir. Tarihin 8 Mart olarak belirlenmesi, 1921’de Moskova’da toplanan 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda karara bağlanmıştır.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde örgütlenmesi yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960’ların sonunda kadın hareketinin yeniden canlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme gelmiştir. Yüz yılı aşkın zamandır kadınlar, kadının insan hakları için mücadele ediyor, kadın-erkek eşitsizliği ve kadına yönelik şiddete karşı örgütleniyor ve her 8 Mart’ta özgürlük ve eşitlik taleplerini alanlara taşıyor.

Yoruma kapalı