|

Avrupa işçi sınıfı Avrupa Birliğine karşı savaşıyor

ABD’de ipotekli ev kredileri piyasasında 2008 yılında ortaya çıkan ve hızla diğer ülklelere yayılan kapitalist kriz, şirketleri ve bankaları etkilemeye başladığında, ABD ve AB hükümetleri bütçede sağlık, eğitim ve kamu hizmetleri için ayrılan ne kadar kaynak varsa bankalara ve şirketlere aktardılar.

Obama hükümeti ABD’de şirketleri ve bankaları kurtarmak için devletin kasasından tam 4 tirilyon dolar , Merkel hükümeti Almanya’ da, Alman banka ve şirketlerini kurtarmak için 500 bin avro, Sarkozy hükümeti Fransa’da, Fransız banka ve şirketlerini kurtarmak için 400 milyar avro para aktardı.

Hükümetler bankaları ve şirketleri kurtarmanın faturasını çalışanlara kesti.

ABD’de bütçeyi denkleştirmek için milyonlarca işçi işinden atıldı, 2 milyon kişiyse evini kaybetti.

Almanya, Fransa ve Yunanistan gibi Avrupa’nın diğer ülkelerinde bankaları ve şirketleri kurtarmanın faturasının çalışanlara kesilmesinin sonucu olarak milyonlarca çalışan da işten atıldı.

Emperyalist AB hükümetleri iki sene evvel bankaları ve şirketleri kurtarmak için bütçeden ayırdıkları paraları bu gün işçi sınıfının kazanılmış haklarını gasp ederek , emeklilik yaşını artırarak, maaşları düşürerek, çalışanları işten çıkartarak denkleştirmeye çalışıyorlar.

Sosyal kesintilerin faturasını ödemek istemeyen Avrupa işçi sınıfının AB emperyalizmine karşı tepkisi Yunanistan’da başladı. Yunan İşçi sınıfı Papandreu hükümetinin kemer sıkma politikalarına karşı kitlesel grevler gerçekleştirdi.

Sarkozy hükümetinin emeklik yaşını 60’tan 62’ye çıkarmak istemesi, Fransız işçi sınıfını sokağa döktü. Fransız halkının yüzde 70’nin ve 18 -24 yaş arası gençlerin yüzde 84’nün desteğini alan kitlesel grevler hayatı durdurdu.

Kriz döneminde devlet bütçesinin önemli bir bölümünü bankalara ve şirketlere aktaran bir diğer ülke İngiltereydi. İrlandanın ardından, İngiltere 952 milyar sterlinle ( Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının yüzde 64.6’sı) Avrupanın en fazla kamu borcu olan ülkesi. İngiliz hükümeti de bankaları ve şirketleri kurtarmanın faturasını çalışanlara ödetmek için ükenin tarihinde görülmemiş kemer sıkma tedbirlerini uygulayacağını duyurdu. İngiliz Hazine Bakanı George Osborne bütçeden 130 milyar dolarlık kesinti yapacaklarını, buna karşılık emeklilik yaşını kadınlarda 60’tan 65’e erkeklerde 65’ten 66’ya yükseltmeyi planladıklarını ve 500 bin kamu çalışanın işine son vereceklerini duyurdu.

Yunanistan, İspanya, Portekiz, Holanda, Belçika ve Fransa’dan sonra önümüzdeki günlerde İngiliz işçi sınıfı da emperyalist AB politikalarına karşı sokaklara dökülmeye hazırlanıyor.Unutmadan şunu da ekleyelim ki eski doğu bloku ülkelerinden Romanya’da da kitleler AB politikalarını protesto etmek üzere sokaklara çıkmış bulunuyorlar. Demek ki Avrupa işçi sınıfı bütün gücüyle AB’nin büyük patron yanlısı politikalarına karşı direniyor. Darısı Türkiye işçi sınıfına!